پیشواز من

سفارش تبلیغ
صبا

این حرفها حق نریمان پناهی نیست

جمعه 92/3/10 10:32 عصر| | نظر

چرا اینقدر بد اخلاقی ؟

بنده عکس هفته پیش نریمان رو گذاشتم برای اینکه خط فکری او را نشان بدهم

متاسفانه دوستان زیادی بی انصافانه اقدام به تخریب ایشان نمودند

مگر بنده خدا چه گناهی کرده که اینطور مورد هجمه قرار گرفته ؟

او هم مثل من و شما شهروند است و دارای تفکر و خط و ربط سیاسی. آیا اشکالی دارد ؟

گفتم تا تخریبها بر علیه ایشان بیشتر نشده عکس دیدار ایشان با حضرت آقا را منتشر کنم تا دوستان یک وقت برچسب ضد ولایت فقیه به این بنده خدا نچسبانند

آخه مملکت ما مملکت زدن انواع برچسب های من درآوردی است، خودی و غیر خودی، ولایتی و ضد ولایتی، فتنه گر و...

دیدار نریمان پناهی با آقا